facebook twitter Mail youtube diller tr diller 432 8 diller_de diller_ru sanal tur

Check Up

Bir kez hastalığa yakalandıktan sonra alınan tedbirler ve uygulanan tedaviler hem eski sağlığınıza kavuşturmakta yetersiz kalabiliyor hem de maliyeti çok yüksek düzeylere ulaşabiliyor. Bu yüzden hastalıklara yakalanmadan önlemler almak çok daha akılcıdır.

Hastalıkların önüne geçmek için temizliğe, dengeli beslenmeğe, hareketli ve sosyal bir yaşantı kurmaya dikkat etmek önemlidir. Bunların yanında sağlıklı insanların yılda bir kez yaptırabileceği "CHECK-UP" adı verilen genel sağlık kontrolleri ile de vücudunuzun genel durumu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

40 Yaş Altı Kadın Check-up

Uzman Doktor Değerlendirmesi

 • Kadın Doğum Muayenesi (Check-up)
 • Dahiliye Muayenesi (Check-up)

Kardiyolojik Testler

Biyokimyasal Testler

 • Kreatinin, Albümin, Total Kolesterol, LDL Kolesterol, HDL Kolesterol
 • Trigliserid, ALT, ASO, AST, Bilirubin (total),
 • Demir, Ferritin, GGT, Glukoz, Hemogram
 • İdrar Mikroskobisi, İdrar Tetkiki (Strip ile), Kalsiyum, Kan Üre Azotu
 • Potasyum, Protein, Sedimentsayon, Serbest T3, Serbest T4, Sodyum, Ürik Asit, Sıvı Bazlı Sitoloji Manuel
 • HBsAg (Kemoluminesans veya benzeri), HCV (Kemoluminesans veya benzeri)

Kan Bankası

 • ABO+RH Tayini

Hormon Testleri

 • TSH
 • FSH

Hepatit Testleri

 • Anti HBs
 • Anti HIV

Romatolojik Testler

 • CRP

Radyolojik İncelemeler

 • Akciğer Grafisi P.A. (tek yön)
 • Meme US (bilateral)
 • Abdomen US, tüm

40 Yaş Altı Erkek Check-up

Uzman Doktor Değerlendirmesi

 • Üroloji Muayenesi (Check-up)
 • Dahiliye Muayenesi (Check-up)

Kardiyolojik Testler

Biyokimyasal Testler

 • Kreatinin, Albümin, Total Kolesterol, LDL Kolesterol, HDL Kolesterol
 • Trigliserid, ALT, LDH, AST, Bilirubin (indirekt)
 • GGT, Glukoz (Açlık), Hemogram, İdrar Mikroskobisi
 • İdrar Tetkiki (Strip ile), Kalsiyum, Kan Üre Azotu, Potasyum, Protein
 • Sedimentsayon, Serbest T3, Serbest T4, Sodyum, Ürik Asit

Kan Bankası

 • ABO+RH Tayini

Hormon Testleri

 • TSH

Hepatit Testleri

 • Anti HBs
 • Anti HCV
 • Anti HIV
 • HBsAG

Romatolojik Testler

Radyolojik İncelemeler

 • Akciğer Grafisi P.A. (tek yön)
 • Abdomen US (Tüm)

40 Yaş Üstü Erkeklere Özel Check-up

Uzman Doktor Değerlendirmesi

 • İç hastalıkları Uzmanı Muayenesi (Check-up)
 • Kardiyoloji Uzmanı Muayenesi (Check-up)
 • Üroloji Uzmanı Muayenesi (Check-up)

Biyokimyasal Testler

 • Glukoz (açlık), Hemogram, Trigliserid, Kan Üre Azotu, İdrar Mikroskobisi, İdrar Tetkiki (Strip ile)
 • Kreatinin, Sodyum, Potasyum, Kalsiyum, Ürik asit, Serbest T3, Serbest T4
 • AST,ASO, ALT, LDH, GGT, ALP,Total Protein, Albümin, Demir
 • Total kolesterol, LDL kolesterol, HDL kolesterol, HCV

Hormonal Testler

 • TSH
 • PSA

Hepatit Testleri

 • HBs Ag
 • Anti HBs
 • Anti HIV

Hematolojik Testler

 • Hemoglobin Hb A1C
 • CA-19-9
 • Sedimantasyon
 • AB0+RH Tayini

Romatolojik Testler

 • ASO
 • CRP
 • RF

Tam idrar Tahlili

Gaitada Gizli Kan

 • Gaitada Gizli Kan Aranması

Elektrokardiyografi

 • EKG
 • EFOR

Radyolojik İncelemeler

 • Abdomen US (tüm)
 • Akciğer Grafisi P.A. (tek yön)

40 Yaş Üstü Kadınlara Özel Check-up

Uzman Doktor Değerlendirmesi

Kan Tahlilleri

 • İç Hastalıkları Muayenesi (Check-up)
 • Kardiyoloji Muayenesi (Check-up)
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum Muayenesi (Check-up)
 • Tam Kan Sayımı
 • Hemoglobin A1C
 • Demir
 • Ferritin
 • Sedimantasyon
 • Glukoz (Açlık)

Hormon Tahlilleri

 • TSH
 • FSH

Kanser Testleri

 • CA 15-3
 • CA-19-9
 • CA 125
 • Sıvı Bazlı Sitoloji Manuel

Hepatit Testleri

 • HBs Ag
 • Anti HBs
 • Anti HCV
 • Anti HIV

Radyolojik İncelemeler

 • Meme US (bilateral)
 • Kemik Densitometre
 • Mamografi (tek meme, sağ)
 • Mamografi (tek meme, sol)
 • PA Akciğer Grafisi (tek yön)
 • Abdomen US, tüm

Metabolizma ve Karaciğer Tahlilleri

AST, ALT, Protein, Albümin, Total kolesterol, HDL Kolesterol, LDL Kolesterol, Trigliserid, LDH, Total Bilirubin, Serbest T3, Serbest T4

Böbrek Fonksiyon Testleri

 • Ürik Asit, Kreatinin, Na, K, Ca, Cl,
 • İdrar Mikroskobisi, İdrar Tetkiki(Strip ile)
 • Gaitada Gizli Kan
 • Kan Üre Azotu

Elektrokardiyografi

 • EKG

Erkeklere Özel Premium Paket Check-up

Uzman Doktor Değerlendirmesi

 • İç hastalıkları Uzmanı Muayenesi (Check-up)
 • Genel Cerrahi Muayenesi (Check-up)
 • Kardiyoloji Muayenesi (Check-up)
 • Noroloji Muayenesi- (chek-up)
 • Üroloji Muayenesi (Check-up)

Biyokimyasal Testler

 • Açlık Kan Şekeri, İdrar Mikroskobisi, İdrar Tetkiki, Kan Üre Azotu, Serbest T4
 • Böbrek Fonksiyon Testleri; Kreatinin, Sodyum, Potasyum, Kalsiyum, Ürik asit
 • Karaciğer Fonksiyon Testleri; AST, ALT, LDH, GGT, ALP, Total Bilirubin, Total Protein, Albümin
 • Kan yağları (lipid) analizleri; Total kolesterol, LDL kolesterol, HDL kolesterol, Trigliserid

Hormonal Testler

 • TSH
 • PSA

Kanser Testleri

 • CA 125
 • CA 19-9
 • CA 15-3
 • CEA

Hepatit Testleri

 • HBs Ag
 • Anti HBs
 • Anti HCV
 • Anti HIV

Hematolojik Testler

 • Tam Kan Sayımı
 • Hemoglobin A1C
 • Demir
 • Ferritin
 • Vit B12
 • Sedimantasyon
 • Kan grubu

Romatolojik Testler

 • ASO
 • CRP
 • RF

Tam idrar Tahlili

Gaitada Gizli Kan

 • Gaitada Gizli Kan Aranması

Elektrokardiyografi

 • EKG
 • EFOR
 • EKO

Radyolojik İncelemeler

 • Tüm Batın Ultrasonografisi
 • Bilgisayarlı Beyin Tomografisi
 • Akciğer Grafisi P.A. (tek yön)

Kadınlara Özel Premium Paket Check-up

Uzman Doktor Değerlendirmesi

 • İç Hastalıkları Uzmanı Muayenesi
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Muayenesi
 • Noroloji Muayenesi- (chek-up)
 • Genel Cerrahi Muayensi (Check-up)
 • Kardiyoloji Muayenesi (Check-up)

Biyokimyasal Testler

 • Glukoz (Açlık), Kan Üre Azotu, Serbest T4
 • Böbrek Fonksiyon Testleri;Kreatinin, Sodyum, Potasyum, Kalsiyum, Ürik Asit
 • Karaciğer Fonksiyon Testleri; AST, ALT, LDH, GGT, ALP, Total Bilirubin, Total Protein, Albümin, Sıvı bazlı sitoloji manuel
 • Kan Yağları (Lipid) Analizleri; Total Kolesterol, LDL Kolesterol, HDL Kolesterol, Trigliserid

Hematolojik Testler

 • Tam Kan Sayımı
 • Hemoglobin A1C
 • Demir
 • Ferritin
 • Vit B12
 • Sedimantasyon
 • Kan Grubu

Hepatit Testleri

 • HBs Ag
 • Anti HBs
 • Anti HCV
 • Anti HIV

Hormon Tahlilleri

 • TSH
 • FSH

Kanser Testleri

 • Alfa fetoprotein
 • CA 125
 • CA 19-9
 • CA 15-3
 • CEA

Romatolojik Testler

 • ASO
 • CRP

Tam İdrar Tahlili

 • İdrar Mikroskobisi
 • İdrar Tetkiki (Strip ile)

Gaitada Gizli Kan

 • Gaitada Gizli Kan Aranması (manuel)

Elektrokardiyografi

 • EKG
 • EKO

Radyolojik İncelemeler

 • Bilgisayarlı Beyin Tomografisi
 • Tüm Batın Ultrasonografisi
 • Kemik Densitometre (lokal kalça)
 • Kemik Densitometre (lokal vertebra)
 • Mamografi(tek meme, sağ)
 • Mamografi(tek meme, sol)
 • PA Akciğer Grafisi (tek yön)
 • Meme US (bilateral)

Çocuklara Özel Check-up

Uzman Doktor Değerlendirmesi

 • Çocuk Hastalıkları Uzmanı Muayenesi
 • Radyoloji Uzmanı

Biyokimyasal Testler

 • Açlık Kan Şekeri
 • Böbrek Fonksiyon Testleri; Üre, Kreatinin, Sodyum, Potasyum, Kalsiyum, Ürik asit
 • Karaciğer Fonksiyon Testleri; AST, ALT, LDH, GGT, ALP, Total Bilirubin, Direk Bilirubin, Total Protein, Albümin

Hormonal Testler

 • sT4
 • TSH

Hepatit Testleri

 • HBs Ag
 • Anti HBs

Hematolojik Testler

 • Tam Kan Sayımı (Hemogram)
 • Demir
 • Demir Bağlama kapasitesi
 • Ferritin
 • Sedimantasyon
 • Kan grubu

Romatolojik Testler

 • ASO
 • CRP
 • RF

Tam idrar Tahlili

Gaitada Parazit

Boğaz Kültürü

Radyolojik İncelemeler

 • Akciğer Grafisi

spot

Katalog Anlaşmalı Kurumlar Anlaşmalı Kurumlar Google Map