facebook twitter Mail youtube diller tr diller 432 8 diller_de diller_ru sanal tur

Check Up

Bir kez hastalığa yakalandıktan sonra alınan tedbirler ve uygulanan tedaviler hem eski sağlığınıza kavuşturmakta yetersiz kalabiliyor hem de maliyeti çok yüksek düzeylere ulaşabiliyor. Bu yüzden hastalıklara yakalanmadan önlemler almak çok daha akılcıdır.

Hastalıkların önüne geçmek için temizliğe, dengeli beslenmeğe, hareketli ve sosyal bir yaşantı kurmaya dikkat etmek önemlidir. Bunların yanında sağlıklı insanların yılda bir kez yaptırabileceği "CHECK-UP" adı verilen genel sağlık kontrolleri ile de vücudunuzun genel durumu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

40 Yaş Üstü Erkeklere Özel Check-up

Uzman Doktor Değerlendirmesi

 • İç hastalıkları Uzmanı Muayenesi (Check-up)
 • Kardiyoloji Uzmanı Muayenesi (Check-up)
 • Üroloji Uzmanı Muayenesi (Check-up)

Biyokimyasal Testler

 • Glukoz (açlık), Hemogram, Trigliserid, Kan Üre Azotu, İdrar Mikroskobisi, İdrar Tetkiki (Strip ile)
 • Kreatinin, Sodyum, Potasyum, Kalsiyum, Ürik asit, Serbest T3, Serbest T4
 • AST, ALT, LDH, GGT, ALP, İndirekt Bilirubin, Direk Bilirubin, Total Protein, Albümin
 • Total kolesterol, LDL kolesterol, HDL kolesterol

Hormonal Testler

 • TSH
 • PSA

Hepatit Testleri

 • HBs Ag
 • Anti HBs
 • Anti HCV
 • Anti HIV

Hematolojik Testler

 • Hemoglobin Hb A1C
 • Sedimantasyon
 • AB0+RH Tayini

Romatolojik Testler

 • ASO
 • CRP
 • RF

Tam idrar Tahlili

Gaitada Gizli Kan

 • Gaitada Gizli Kan Aranması

Elektrokardiyografi

 • EKG

Radyolojik İncelemeler

 • Abdomen US (tüm)
 • Akciğer Grafisi P.A. (tek yön)

spot

Katalog Anlaşmalı Kurumlar Anlaşmalı Kurumlar Google Map