facebook twitter Mail youtube diller tr diller 432 8 diller_de diller_ru sanal tur

Check Up

Bir kez hastalığa yakalandıktan sonra alınan tedbirler ve uygulanan tedaviler hem eski sağlığınıza kavuşturmakta yetersiz kalabiliyor hem de maliyeti çok yüksek düzeylere ulaşabiliyor. Bu yüzden hastalıklara yakalanmadan önlemler almak çok daha akılcıdır.

Hastalıkların önüne geçmek için temizliğe, dengeli beslenmeğe, hareketli ve sosyal bir yaşantı kurmaya dikkat etmek önemlidir. Bunların yanında sağlıklı insanların yılda bir kez yaptırabileceği "CHECK-UP" adı verilen genel sağlık kontrolleri ile de vücudunuzun genel durumu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

40 Yaş Üstü Kadınlara Özel Check-up

Uzman Doktor Değerlendirmesi

Kan Tahlilleri

 • İç Hastalıkları Muayenesi (Check-up)
 • Kardiyoloji Muayenesi (Check-up)
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum Muayenesi (Check-up)
 • Tam Kan Sayımı
 • Hemoglobin A1C
 • Demir
 • Demir Bağlama kapasitesi
 • Ferritin
 • Sedimantasyon
 • Glukoz (Açlık)

Hormon Tahlilleri

 • TSH
 • FSH

Kanser Testleri

 • CA 15-3
 • CEA
 • CA 125
 • Sıvı Bazlı Sitoloji Manuel

Hepatit Testleri

 • HBs Ag
 • Anti HBs
 • Anti HCV
 • Anti HIV

Radyolojik İncelemeler

 • Meme US (bilateral)
 • Kemik Densitometre
 • Mamografi (tek meme, sağ)
 • Mamografi (tek meme, sol)
 • PA Akciğer Grafisi (tek yön)
 • Abdomen US, tüm

Metabolizma ve Karaciğer Tahlilleri

AKS, AST, ALT, GGT, T. Protein, Albümin, Total kolesterol, HDL Kolesterol, LDL Kolesterol, Trigliserid, LDH, D. Bilirubin, İnd. Bilirubin,Serbest T3, Serbest T4

Böbrek Fonksiyon Testleri

 • Ürik Asit, Kreatinin, Na, K, Ca, Cl,
 • İdrar Mikroskobisi, İdrar Tetkiki(Strip ile)
 • Gaitada Gizli Kan
 • Kan Üre Azotu

Elektrokardiyografi

 • EKG

spot

Katalog Anlaşmalı Kurumlar Anlaşmalı Kurumlar Google Map