facebook twitter Mail youtube diller tr diller 432 8 diller_de diller_ru sanal tur

40 Yaş Altı Erkek Check-up

Uzman Doktor Değerlendirmesi

 • Üroloji Muayenesi (Check-up)
 • Dahiliye Muayenesi (Check-up)

Kardiyolojik Testler

Biyokimyasal Testler

 • Kreatinin, Albümin, Total Kolesterol, LDL Kolesterol, HDL Kolesterol
 • Trigliserid, ALT, LDH, AST, Bilirubin (indirekt)
 • GGT, Glukoz (Açlık), Hemogram, İdrar Mikroskobisi
 • İdrar Tetkiki (Strip ile), Kalsiyum, Kan Üre Azotu, Potasyum, Protein
 • Sedimentsayon, Serbest T3, Serbest T4, Sodyum, Ürik Asit

Kan Bankası

 • ABO+RH Tayini

Hormon Testleri

 • TSH

Hepatit Testleri

 • Anti HBs
 • Anti HCV
 • Anti HIV
 • HBsAG

Romatolojik Testler

Radyolojik İncelemeler

 • Akciğer Grafisi P.A. (tek yön)
 • Abdomen US (Tüm)

spot

Katalog Anlaşmalı Kurumlar Anlaşmalı Kurumlar Google Map