facebook twitter Mail youtube diller tr diller 432 8 diller_de diller_ru sanal tur

40 Yaş Altı Kadın Check-up

Uzman Doktor Değerlendirmesi

 • Kadın Doğum Muayenesi (Check-up)
 • Dahiliye Muayenesi (Check-up)

Kardiyolojik Testler

Biyokimyasal Testler

 • Kreatinin, Albümin, Total Kolesterol, LDL Kolesterol, HDL Kolesterol
 • Trigliserid, ALT, ASO, AST, Bilirubin (total),
 • Demir, Ferritin, GGT, Glukoz, Hemogram
 • İdrar Mikroskobisi, İdrar Tetkiki (Strip ile), Kalsiyum, Kan Üre Azotu
 • Potasyum, Protein, Sedimentsayon, Serbest T3, Serbest T4, Sodyum, Ürik Asit, Sıvı Bazlı Sitoloji Manuel
 • HBsAg (Kemoluminesans veya benzeri), HCV (Kemoluminesans veya benzeri)

Kan Bankası

 • ABO+RH Tayini

Hormon Testleri

 • TSH
 • FSH

Hepatit Testleri

 • Anti HBs
 • Anti HIV

Romatolojik Testler

 • CRP

Radyolojik İncelemeler

 • Akciğer Grafisi P.A. (tek yön)
 • Meme US (bilateral)
 • Abdomen US, tüm

spot

Katalog Anlaşmalı Kurumlar Anlaşmalı Kurumlar Google Map