facebook twitter Mail youtube diller tr diller 432 8 diller_de diller_ru sanal tur

40 Yaş Üstü Erkeklere Özel Check-up

Uzman Doktor Değerlendirmesi

 • İç hastalıkları Uzmanı Muayenesi (Check-up)
 • Kardiyoloji Uzmanı Muayenesi (Check-up)
 • Üroloji Uzmanı Muayenesi (Check-up)

Biyokimyasal Testler

 • Glukoz (açlık), Hemogram, Trigliserid, Kan Üre Azotu, İdrar Mikroskobisi, İdrar Tetkiki (Strip ile)
 • Kreatinin, Sodyum, Potasyum, Kalsiyum, Ürik asit, Serbest T3, Serbest T4
 • AST,ASO, ALT, LDH, GGT, ALP,Total Protein, Albümin, Demir
 • Total kolesterol, LDL kolesterol, HDL kolesterol, HCV

Hormonal Testler

 • TSH
 • PSA

Hepatit Testleri

 • HBs Ag
 • Anti HBs
 • Anti HIV

Hematolojik Testler

 • Hemoglobin Hb A1C
 • CA-19-9
 • Sedimantasyon
 • AB0+RH Tayini

Romatolojik Testler

 • ASO
 • CRP
 • RF

Tam idrar Tahlili

Gaitada Gizli Kan

 • Gaitada Gizli Kan Aranması

Elektrokardiyografi

 • EKG
 • EFOR

Radyolojik İncelemeler

 • Abdomen US (tüm)
 • Akciğer Grafisi P.A. (tek yön)

spot

Katalog Anlaşmalı Kurumlar Anlaşmalı Kurumlar Google Map