facebook twitter Mail youtube diller tr diller 432 8 diller_de diller_ru sanal tur

40 Yaş Üstü Kadınlara Özel Check-up

Uzman Doktor Değerlendirmesi

Kan Tahlilleri

 • İç Hastalıkları Muayenesi (Check-up)
 • Kardiyoloji Muayenesi (Check-up)
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum Muayenesi (Check-up)
 • Tam Kan Sayımı
 • Hemoglobin A1C
 • Demir
 • Ferritin
 • Sedimantasyon
 • Glukoz (Açlık)

Hormon Tahlilleri

 • TSH
 • FSH

Kanser Testleri

 • CA 15-3
 • CA-19-9
 • CA 125
 • Sıvı Bazlı Sitoloji Manuel

Hepatit Testleri

 • HBs Ag
 • Anti HBs
 • Anti HCV
 • Anti HIV

Radyolojik İncelemeler

 • Meme US (bilateral)
 • Kemik Densitometre
 • Mamografi (tek meme, sağ)
 • Mamografi (tek meme, sol)
 • PA Akciğer Grafisi (tek yön)
 • Abdomen US, tüm

Metabolizma ve Karaciğer Tahlilleri

AST, ALT, Protein, Albümin, Total kolesterol, HDL Kolesterol, LDL Kolesterol, Trigliserid, LDH, Total Bilirubin, Serbest T3, Serbest T4

Böbrek Fonksiyon Testleri

 • Ürik Asit, Kreatinin, Na, K, Ca, Cl,
 • İdrar Mikroskobisi, İdrar Tetkiki(Strip ile)
 • Gaitada Gizli Kan
 • Kan Üre Azotu

Elektrokardiyografi

 • EKG

spot

Katalog Anlaşmalı Kurumlar Anlaşmalı Kurumlar Google Map