facebook twitter Mail youtube diller tr diller 432 8 diller_de diller_ru sanal tur

Çocuklara Özel Check-up

Uzman Doktor Değerlendirmesi

 • Çocuk Hastalıkları Uzmanı Muayenesi
 • Radyoloji Uzmanı

Biyokimyasal Testler

 • Açlık Kan Şekeri
 • Böbrek Fonksiyon Testleri; Üre, Kreatinin, Sodyum, Potasyum, Kalsiyum, Ürik asit
 • Karaciğer Fonksiyon Testleri; AST, ALT, LDH, GGT, ALP, Total Bilirubin, Direk Bilirubin, Total Protein, Albümin

Hormonal Testler

 • sT4
 • TSH

Hepatit Testleri

 • HBs Ag
 • Anti HBs

Hematolojik Testler

 • Tam Kan Sayımı (Hemogram)
 • Demir
 • Demir Bağlama kapasitesi
 • Ferritin
 • Sedimantasyon
 • Kan grubu

Romatolojik Testler

 • ASO
 • CRP
 • RF

Tam idrar Tahlili

Gaitada Parazit

Boğaz Kültürü

Radyolojik İncelemeler

 • Akciğer Grafisi

spot

Katalog Anlaşmalı Kurumlar Anlaşmalı Kurumlar Google Map