facebook twitter Mail youtube diller tr diller 432 8 diller_de diller_ru sanal tur

Erkeklere Özel Premium Paket Check-up

Uzman Doktor Değerlendirmesi

 • İç hastalıkları Uzmanı Muayenesi (Check-up)
 • Genel Cerrahi Muayenesi (Check-up)
 • Kardiyoloji Muayenesi (Check-up)
 • Noroloji Muayenesi- (chek-up)
 • Üroloji Muayenesi (Check-up)

Biyokimyasal Testler

 • Açlık Kan Şekeri, İdrar Mikroskobisi, İdrar Tetkiki, Kan Üre Azotu, Serbest T4
 • Böbrek Fonksiyon Testleri; Kreatinin, Sodyum, Potasyum, Kalsiyum, Ürik asit
 • Karaciğer Fonksiyon Testleri; AST, ALT, LDH, GGT, ALP, Total Bilirubin, Total Protein, Albümin
 • Kan yağları (lipid) analizleri; Total kolesterol, LDL kolesterol, HDL kolesterol, Trigliserid

Hormonal Testler

 • TSH
 • PSA

Kanser Testleri

 • CA 125
 • CA 19-9
 • CA 15-3
 • CEA

Hepatit Testleri

 • HBs Ag
 • Anti HBs
 • Anti HCV
 • Anti HIV

Hematolojik Testler

 • Tam Kan Sayımı
 • Hemoglobin A1C
 • Demir
 • Ferritin
 • Vit B12
 • Sedimantasyon
 • Kan grubu

Romatolojik Testler

 • ASO
 • CRP
 • RF

Tam idrar Tahlili

Gaitada Gizli Kan

 • Gaitada Gizli Kan Aranması

Elektrokardiyografi

 • EKG
 • EFOR
 • EKO

Radyolojik İncelemeler

 • Tüm Batın Ultrasonografisi
 • Bilgisayarlı Beyin Tomografisi
 • Akciğer Grafisi P.A. (tek yön)

spot

Katalog Anlaşmalı Kurumlar Anlaşmalı Kurumlar Google Map