facebook twitter Mail youtube diller tr diller 432 8 diller_de diller_ru sanal tur

Kadınlara Özel Premium Paket Check-up

Uzman Doktor Değerlendirmesi

 • İç Hastalıkları Uzmanı Muayenesi
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Muayenesi
 • Noroloji Muayenesi- (chek-up)
 • Genel Cerrahi Muayensi (Check-up)
 • Kardiyoloji Muayenesi (Check-up)

Biyokimyasal Testler

 • Glukoz (Açlık), Kan Üre Azotu, Serbest T4
 • Böbrek Fonksiyon Testleri;Kreatinin, Sodyum, Potasyum, Kalsiyum, Ürik Asit
 • Karaciğer Fonksiyon Testleri; AST, ALT, LDH, GGT, ALP, Total Bilirubin, Total Protein, Albümin, Sıvı bazlı sitoloji manuel
 • Kan Yağları (Lipid) Analizleri; Total Kolesterol, LDL Kolesterol, HDL Kolesterol, Trigliserid

Hematolojik Testler

 • Tam Kan Sayımı
 • Hemoglobin A1C
 • Demir
 • Ferritin
 • Vit B12
 • Sedimantasyon
 • Kan Grubu

Hepatit Testleri

 • HBs Ag
 • Anti HBs
 • Anti HCV
 • Anti HIV

Hormon Tahlilleri

 • TSH
 • FSH

Kanser Testleri

 • Alfa fetoprotein
 • CA 125
 • CA 19-9
 • CA 15-3
 • CEA

Romatolojik Testler

 • ASO
 • CRP

Tam İdrar Tahlili

 • İdrar Mikroskobisi
 • İdrar Tetkiki (Strip ile)

Gaitada Gizli Kan

 • Gaitada Gizli Kan Aranması (manuel)

Elektrokardiyografi

 • EKG
 • EKO

Radyolojik İncelemeler

 • Bilgisayarlı Beyin Tomografisi
 • Tüm Batın Ultrasonografisi
 • Kemik Densitometre (lokal kalça)
 • Kemik Densitometre (lokal vertebra)
 • Mamografi(tek meme, sağ)
 • Mamografi(tek meme, sol)
 • PA Akciğer Grafisi (tek yön)
 • Meme US (bilateral)

spot

Katalog Anlaşmalı Kurumlar Anlaşmalı Kurumlar Google Map