facebook twitter Mail youtube diller tr diller 432 8 diller_de diller_ru sanal tur

Diğer Deri Hastalıklarının Tedavisi

  • Sedef hastalığı tedavisi

  • Hamilelik dönemi ve çocukluk çağı deri hastalıklarının tedavisi

  • Derinin büllöz (içi sıvı dolu kabarcıkla seyreden) hastalıklarının tedavisi

  • Deride abse ve diğer iltihabi hastalıkların tedavisi

  • Derinin viral döküntülü hastalıklarının (kızıl, kızamık, kızamıkçık,su çiceği, zona hastalığı vb) tedavisi

spot

Katalog Anlaşmalı Kurumlar Anlaşmalı Kurumlar Google Map