facebook twitter Mail youtube diller tr diller 432 8 diller_de diller_ru sanal tur

ERCP

Akdeniz Sifa Hastanesi e-bilgi ercpKaraciğer safrayı yapar ve safra, safra yolları ile önce safra kesesine oradan da ince bağırsağın birinci bölümüne (duodenum) dökülür. Pankreas midenin arkasında yerleşmiştir ve salgıladığı enzimler safra ile aynı yerden barsağa dökülür. Safra ve pankreas enzimleri yiyeceklerin sindirilmesi için gereklidir.

ERCP pankreas ve safra yollarının incelenmesini sağlayan bir yöntemdir. İşaret parmağı büyüklüğünde bükülebilir bir tüp ağız yolu ile mide ve ince bağırsağın başlangıç yerine (duodenum) kadar yerleştirilir. Duodenumda bağırsağa safra yollarının açıldığı yer (ampulla) tespit edilir ve endoskop içinden plastik bir tüp geçirilerek ampullaya doğru uzatılır. Bu yolla verilen kontrast madde ile pankreas ve safra yolları görüntülenir.

ERCP neden yapılır?
ERCP sıklıkla pankreas ve safra yollarındaki problemlerin tanısı için, bazen de bu problemlerin tedavisi için yapılır. Pankreas ve safra yolları ile ilgili semptomların değerlendirilmesinde veya kan testleri ve görüntüleme yöntemlerinde (ultrasonografi veya tomografi) tespit edilen anormal sonuçların açığa kavuşturulması için de yapılır. ERCP yapılmasının en sık nedenleri; karın ağrısı, kilo kaybı, sarılık veya bu organlarda taş veya tümor olduğunun ultrasonografi veya tomografi ile gösterilmesidir.

Bazen ERCP safra kesesi operasyonlarından önce ve sonra operasyon başarısını arttırmak için yapılabilir. Safra yolu taşları ERCP ile tespit edilip tedavi edilebilir. ERCP ile tümör tanısı konabilir ve tümör darlık oluşturuyorsa bunun giderilmesi için darlık yerine bir tüp (stent) yerleştirilebilir. Laparoskopik safra kesesi operasyonu sonrası oluşan komplikasyonlarının tanı ve tedavisi de ERCP ile yapılabilir.

Pankreas hastalığı olduğu bilinen veya hastalık olasılığı olanlarda ERCP operasyon gerekliliği veya hangi operasyonun uygun olacağı konusunda yararlı olabilir. Nadir de olsa pankreas taşları ERCP ile çıkarılabilir.

ERCP için ne gibi bir hazırlık yapılmalıdır?
İşlemden önce 8 saat süreyle hiçbir şey yememiş ve içmemiş olmak gerekir. Kullandığınız tüm ilaçları, eğer varsa alerjiniz olan görüntülemede kullanılan maddeleri ve ilaçları doktorunuza bildirmeniz gerekmektedir. Sürekli ilaçların işlem öncesi kullanımı doktorunuz tarafından düzenlenmelidir. Eğer kalp veya akciğer hastalığı gibi kronik bir hastalığınız varsa bunu doktorunuza bildirmelisiniz.
İşlemin rahat yapılabilmesi için, bazı ilaçlarla uyutulacaksınız. Bu nedenle işlem sonrası ve işlemden sonraki gün yardımcı olacak bir kişi gereklidir. İşlemden sonraki gün araba kullanmak veya dikkat gerektiren işlerde çalışmak sakıncalı olabilir.

ERCP esnasında ne olabilir?
ERCP'den önce boğaz lokal anestezik bir madde ile uyuşturulur. İşlem esnasında damar içine ilaç verilerek hasta uyutulur. Hasta rahat bir şekilde yatarken endoskop ile yemek borusu, mide geçilerek, duodenuma ulaşılır. İşlem genellikle bir saat sürer. Endoskop soluk alıp vermenizi engellemez. Gagging refleksinizin oluşması nadirdir. Hastaların çoğu işlem esnasında uyur ve sadece az bir rahatsızlık hisseder. İşlem esnasında ve sonrasında duodenuma verilen hava nedeniyle şişkinlik hissedilebilir. Pankreas ve safra kanallarına görüntülemede kullanılan madde verilirken az bir rahatsızlık oluşabilir.

ERCP sonrası ne olur?
Hasta endoskopi ünitesinde, işlem esnasında ve sonrasında uyumaya yardımcı olan maddenin etkisi geçene kadar yaklaşık 1-2 saat kadar takip edilir. Bir veya iki gün boğaz ağrısı olabilir. Aksi belirtilmedikçe endoskopi bölümünü terk ettikten sonra hasta günlük ilaçlarını alabilir. Biyopsi alınmamışsa doktor işlemden sonra durum hakkında bilgi verebilir. Biyopsi sonuçları birkaç gün sonra verileceğinden bunlar için doktorunuzla irtibat kurmak gereklidir.

Hangi komplikasyonlar oluşabilir?
ERCP tecrübeli doktorlar tarafından yapıldığı taktirde genellikle güvenli bir işlemdir. Nadir de olsa komplikasyonlar oluşabilir. Görüntülemeye yardımcı olan maddenin pankreas kanalına verilmesi ile oluşabilen pankreas iltihabı en sık gelişen komplikasyondur. Uyutucu madde ile alerji oluşabilir.
ERCP işlemi esnasında taş çıkarma veya stent yerleştirmek gibi tedavi edici işlemler yapılmışsa, kanama veya perforasyon (bağırsak delinmesi) gibi komplikasyonlar nadir de olsa olabilir. Kan verilmesi nadiren gerekir. İşlemden sonra karın ağrısı, ateş, titreme, kusma ve makattan kan gelmesi gibi şikayetler oluşursa zaman kaybetmeden doktorunuza haber vermelisiniz

spot

Katalog Anlaşmalı Kurumlar Anlaşmalı Kurumlar Google Map