facebook twitter Mail youtube diller tr diller 432 8 diller_de diller_ru sanal tur

Hasta Şikâyetleri

* Hastalarımızın şikâyetleri dikkate alınarak, şikâyet mekanizmasının başlatılması, gözden geçirilmesi, sonuçlandırılması ile sonuçtan haberdar edilmesi hakkı vardır.
* Hastalarımızın 6023 sayılı kanun gereğince ilgili meslek kuruluşları ve mahkemelere başvuru hakkı saklı kalmak koşulu ile kuruluşumuzun, hasta haklarına ilişkin şikâyetlerini öncelikle kuruluşun Hasta İlişkileri Yetkilisi'ne bildirme hakkı vardır.
* Hasta hukuki hakları içinde yargıya başvurma hakkına sahiptir.

Şikayet bildiriminde bulunmak için tıklayınız.

spot

Katalog Anlaşmalı Kurumlar Anlaşmalı Kurumlar Google Map