facebook twitter Mail youtube diller tr diller 432 8 diller_de diller_ru sanal tur

Planlanan Tedaviyi Reddetme ve Durdurma Hakkı

* Doğabilecek olumsuz sonuçların sorumluluğu hastaya ait olmak üzere; hastanın kendisine uygulanması planlanan veya uygulanmakta olan tıbbi girişimi, tedaviyi reddetme veya durdurma hakkı vardır.

* Tedavinin uygulanmamasından doğacak sonuçlar hastaya/kanuni temsilcisine/yakınlarına hekim tarafından anlatılır ve anlaşıldığına dair yazılı bir belge alınır.

* Hastanın tedaviyi belgeli olarak reddetmesi halinde kurumumuzla ilişiği kesilir.

* Daha önce tedaviyi reddeden bir hastanın kurumumuza tekrar başvurması halinde, gerekli tıbbi bakım ve tedaviyi alma hakkı vardır. Kurumumuzda görevli personel, hastanın önceki reddi konusunda yakınma ve imada bulunamaz.

spot

Katalog Anlaşmalı Kurumlar Anlaşmalı Kurumlar Google Map