facebook twitter Mail youtube diller tr diller 432 8 diller_de diller_ru sanal tur

Sağlık Kuruluşu Kural ve Uygulamaları

* Hastalarımızın sağlanan hizmet karşılığında ödeyeceği bedellerin açık ve detaylı bir faturasını isteme ve alma hakkı vardır.

* Hastalarımız tıbbi kayıtlarında bulunan ve gerçeğe uymayan hastalık ve tedavi işlemi ile ilgili verilerin düzeltilmesini, tamamlanmasını ve açıklanmasını talep etme hakkına sahiptir.

* Muayene ve tedavi sırasında hastaya yardımcı olmak üzere; hastanın sağlık durumunun gerektirdiği ölçüde ve tedaviden sorumlu hekimin uygun görmesine bağlı olarak hastalarımızın refakatçi bulundurma hakkı vardır.

* Hastalarımız sağlık kurumundan taburcu edildiklerinde tanıları, tedavileri ve bakımlarını içeren yazılı bir özet alma ve isteme hakkına sahiptir.

spot

Katalog Anlaşmalı Kurumlar Anlaşmalı Kurumlar Google Map