facebook twitter Mail youtube diller tr diller 432 8 diller_de diller_ru sanal tur

Kalite Yönetim Birimi

Hasta Odaklı Hizmet: Hastalarımızın yaşam kalitesini yükseltmek için güvenli ve etkin sağlık hizmeti sunuyoruz.

Hasta Hakları ile Entegre Sağlık Hizmeti: Hastalarımızın tüm gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanan hastanemizde hasta haklarını bakım hizmetinin başlangıcından sonlandığı ana kadar her aşamada takip ediyor, denetliyor ve koruyoruz.

Kalifiye ve Yetkin Çalışan Yetiştirmek: Çalışanlarımızın işe alım sürecinden önce egitim ve kariyer planlarının ilk adımlarını atıyor, kurum içindeki pozisyon dağılımını oluşturduğumuz planları baz alarak ayarlıyoruz. Devam eden süreçte eğitim ihtiyaçlarını ölçüyor, taleplerini değerlendiriyor ve gerekli egitim organizasyonlarını personelimize sağlıyoruz.

Çevreye ve Topluma Karşı Duyarlılık: Hizmet sunum sürecinde çevreye ve topluma karşı olan sorumluluklarımızı biliyor ve süreçlerimizi bu doğrultuda işletiyoruz.

spot

Katalog Anlaşmalı Kurumlar Anlaşmalı Kurumlar Google Map