facebook twitter Mail youtube diller tr diller 432 8 diller_de diller_ru sanal tur

Op. Dr. Bülent Fahri KILINÇOĞLU

Op. Dr. Bülent Fahri KILINÇOĞLU

Bülent Fahri KILINÇOĞLU, 1966 yılında Erzurum'da doğmuştur. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Mesleki Deneyimleri

2017-Halen

ÖZEL AKDENİZ ŞİFA HASTANESİ

Antalya/TÜRKİYE

2010-2017

MEMORİAL ANTALYA HASTANESİ

Antalya/TÜRKİYE

2008-2010

MEDICANA INTERNATIONALE İSTANBUL HASTANESİ

İstanbul/TÜRKİYE

2005-2008

NİSA HASTANESİ

İstanbul/TÜRKİYE

2000-2005

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Öğretim Görevlisi)

Ankara/TÜRKİYE

Eğitimler

1990-2016

İŞYERİ HEKİMLİĞİ

2007

NÖROŞİRURJİ BOARD

2004-2007

PEDİATRİK NÖROŞİRURJİ

1994-1999

ŞİŞLİ ETFAL HASTANESİ NÖROŞİRURJİ KLİNİĞİ (Asistan)

İstanbul/TÜRKİYE

1983-1989

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

İzmir/TÜRKİYE

1980-1983

İSTANBUL 50. YIL TAHRAN LİSESİ

İstanbul/TÜRKİYE

AKTİVİTELER

Motor ve Doğa sporları, Treking, Dağcılık (İzmir Dağcılık Kulübünden lisanslı), Aikido, (1. DAN), Dalgıçlık, Fotoğrafçılık, Masa Tenisi, Bisiklet


BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

Kitap, Kongre, Konferans, Seminer vb. Katılımları

KİTAP BÖLÜM YAZARLIĞI

A- Spinal Enfeksiyonlar, Meta Basım, Bornova 2001 Spinal Paraziter ve fungal Enfeksiyonlar Hakan Caner, Bülent F. Kılıncoglu

ULUSLAR ARASI MAKALE, SÖZEL BİLDİRİ VE POSTERLER

Makaleler:

A - Canadian J of Spninal Surgery

Magnetic resonance image findings and surgical considerations in T1-2 disc herniation. Caner

H, Kilincoglu BF, Benli S, Altinors N, Bavbek M. Can J Neurol Sci. 2003 May;30(2):152-4.

(PMID: 12774956 [PubMed - indexed for MEDLINE])

B- Advenced Therapy

Holocord epidural abscess: case report. Moghaddam AM, Kilincoglu BF, Atalay B, Caner H,

Altinors N. Adv Ther. 2003 Nov-Dec;20(6):324-8. (PMID: 15058749 [PubMed - indexed for

MEDLINE)

C - Ulusal Travma Dergisi

1) Posttraumatic tension pneumocephalus causing herniation. Kilincoglu BF, Mukaddem

AM, Lakadamyali H, Altinors N.Ulus Travma Derg. 2003 Jan;9(1):79-81. Turkish.

(PMID: 12587062 [PubMed - indexed for MEDLINE)

2)Acute Paraplegia Caused by Hypertensive Spinal Epidural Haematoma. Kilincoglu

BF, Mukaddem AM, Altinors N. Ulus Travma Derg. 2005 Jan;11(1):73-75. urkish.

(PMID: 15688273 [PubMed- indexed for MEDLINE])

D- J. Of Neurosurgical Science

Anterior cervicothoracic meningocele treated by cystopleural shunt. Case report and review of

the literature. Tander B, Kilincoglu BF, Ziyal I, Dincbal MN, Aydin Y.J Neurosurg Sci. 2004

Sep;48(3):125-8. (PMID: 15557882 [PubMed - in process])

E - Ulusal J Neurosurg Science

Shunting in hydrocephalus due to tuberculous

meningitis. Cases presenting with high cerebrospinal fluid proteins in pediatric age.

Kilincoglu BF, Dalkilic T, Dincbal MN, Aydin Y. J Neurosurg Sci. 2009 Jun; 53 2) : 49-53. PMID: 19546843

Sözel Bildiri:

XVIII Annual meeting of International Society for Pediatric Neurosurgery O2 - 06 October 2000 – Istanbul Ventriculo-peritoneal shunting in the presence of the high CSF protein level of tuberculous meningitis.BFKilincoglu (Konuşmacı), T. Dalkiliç, M.N. Dinçbal, S. Yıldırancan, Y.Sahin. Y.Aydın

I . ISMISS Congres in Turkey on Minimal Invasive Spine Surgery and Interventional Treatments.

4-5 April 2008 Ankara

Minimally invasive microdiscectomy: Unlaminectomy and unflavectomy with epidural analgesia. Technical Report. B.F. Kilincoglu, F Zoroğlu, ON Koç

Uluslararası Poster Bildiriler:

1- XXXII. European associating of Neurosurgical Societies: Winter Meeting.

A Rare Complications: Haemorrhagic Infarct After Craniopharingioma Surgery at the

Opposite Side of the Craniotomy; February 18-21 1998 Istanbul - Turkey

1. Canpolat, Bülent F KILINÇOĞLU, Y. Aydın

19 th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious

Disease March 26 -28 2001, İstanbul-Turkey

Nosocomial Fungal Menengitis: A Case report: S. Hatipoğlu, E.Ö. Sönmez., B.D. Çetin,

BF.Kılıncoğlu, A. Gündüz, T.Olgun, E.Seber

International Chinese Neurosurgical Meeting, 2002

A Case Report of Transient Hurler Senydrome due to Thoracal 1-2 disk

Herniation. H.Caner, B.F.Kılıncoglu, Benli S, N.Altınörs

4- World Spine II Congress, 10-13 Agust 2002 Chicago – Illinois, USA

Halocord Spinal Abscess N.Altınörs, Amir Mansur Mukaddem, B.F.Kılıncoglu, H.Caner,

10-13 Agust 2002 Chicago – Illinois, USA

Implant and joint Infection Congress 2007 Corfu- Greece: Cervical brucellar

spondylodiscitis and epidural mass causes radiculopaty treated with antibiotherapy.

Kilincoglu BF, Heybeli N

YURTİÇİ MAKALELER

A - Ulusal Travma Dergisi

1 . Travmatik İntrakranial Kanamalar: İ.Ziyal, Bülent F.KILINÇOĞLU, Y. AYDIN, Vol 4, Sayı

3, Sayfa 193-196, Temmuz 1998

2 . Post Tavmatik BOS Fistüllerine Yaklaşım: İ.Ziyal, Bülent F.KILINÇOĞLU, Y. AYDIN, Vol

5, Sayı 2, Sayfa 86-89, Nisan 1999

3. Delici Kranioserebral Ateşli Silah Yaralanmaları: İ. Ziyal, Bülent F. KILINÇOĞLU, Yüksel

Şahin, Y. AYDIN; Vol 5, Sayı 4, Sayfa 238-241, Ekim 1999

B - Türk Nöroşirürji Dergisi

6. Tumor like cystic MS:.Kılıncoglu BF, Çekinmez M., Bayraktar AH.,.Altınörs MN

Turk nöroşirürji deneği dergisi. Vol:12 Sayfa;120-25, 2003

C- Şişli Etfal Hastenesi Dergisi

1 . Araknoid Kistlerin Tedavisinde Yaklaşımlar; İ.Ziyal, A.Kaya, C Tükmen, T. Hiçdönmez,

Bülent F. KILINÇOĞLU , Y Aydın; Vol 1995

2 . Spinal Myeloşisiz Olgularında Takip ve Multidisipliner Yaklaşım; Bülent F. KLINÇOĞLU,

1. N. Dinçbal, İ. Karaman, Y. Aydın: Vol 32, Sayı 1, 2, 3, 4, Sayfa 7-27, 1998

3 . Spinal Enterojenik Kist Olgusu; Canan Tanık, T. Başak, B.Yılmaz, Bülent F KILINÇOĞLU,

C Türkmen: Vol 32, Sayı 1, 2, 3, 4, Sayfa 97-100

D - Düzce Üniversitesi Tıp F. Dergisi

Kraniofaringioma cerrahisi sonrası kontrlateral hemorajik enfarkt :Case report

Aydın Canpolat, Bülent F Kılıncoğlu, İbrahim Ziyal, Yunus AydınDüzce Üniversitesi Dergisi,

Vol :6, Sayfa : 45-48, 2002

ULUSAL YILLIK TÜRK NÖROŞİRÜRJİ KONGRELERİ 36 adet SÖZEL ve POSTER BİLDİRİLERİ

beyin_bulent_fahri

email E-Mail
randevu Randevu Al
Danış Danış

spot

Katalog Anlaşmalı Kurumlar Anlaşmalı Kurumlar Google Map