facebook twitter Mail youtube diller tr diller 432 8 diller_de diller_ru sanal tur

Organizasyon Yapısı

Organizasyon Yapısı:İyi hizmet vermenin temel kuralı amaç doğrultusunda bir organizasyon yapısı oluşturmaktır .Çalışanlar tarafından karmaşık olmayan, anlaşılır ve maksimum fayda çıktısı olacak şekilde sistem kurulmuştur.Kurumumuzda bilimsel yönetim anlayışı, davranışsal yaklaşım ve Sistemsel Yaklaşımın karması uygulanmaktadır.Matrix yapısı bakımından hastanede dikey yatay tüm ilişkileri tanımlamak güçtür. Temel prensipler belirlenir ve sürecin çıktısı takip edilir. Kurumumuzun tepe noktası Yönetim kuruludur.

Yönetim Kurulu dört kişiden oluşmaktadır. (Hüseyin Sarı, Erdal Kayhan, Ali Faraghi Ahrabi ve Altan Ayaz) Yönetim kurulu üyelerinden Dr. Altan AYAZ hastanenin mesul müdürüdür. Aynı zamanda Başhekimliğini yürütür..

Yönetim kuruluna Yönetim Kurulu Başkanı(Hüseyin Sarı) başkanlık eder.

Özel Akdeniz Şifa Hastanesi - Hastane Yönetimi
Akdeniz Şifa Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin SARI
OP.DR ERDL KAYHAN, Ali Faraghi AHRABİ

dr.altan ayaz

ORGANİZASYON ŞEMASI

ORG.ŞEMASI

spot

Katalog Anlaşmalı Kurumlar Anlaşmalı Kurumlar Google Map