facebook twitter Mail youtube diller tr diller 432 8 diller_de diller_ru sanal tur

Psikiyatri

Dünya Sağlık Örgütü ( WHO) sağlığı bireylerde sadece hastalık ve sakatlık olmaması değil, aynı zamanda bedensel, ruhsal ve toplumsal yönden tam bir iyilik durumu olarak tanımlamaktadır.

Psikiyatrinin uğraşı alanı olan ruh hali ise kişinin duyguları, davranışları ve düşünceleri ile ortaya koyduğu iç dünyasıdır. Günümüzde bedensel hastalıkların dışında yaşadığımız zaman sürecinin bir getirisi olarak, iş hayatı, sosyal ilişkilerin zayıflaması, ekonomik belirsizlikler v.b. bir çok nedenle kişilerin ruhsal desteğe duyduğu ihtiyaç artmaktadr.

Yaşam elbette ki hiçbir zaman sorunsuz olmamıştır, hatta sorunlarla bir bütündür. Psikiyatri bölümümüzde kişilerin bu süreçte ihtiyaç duydukları ruhsal destek ve tedavi sağlanmaktadır.

Uzm. Dr. Zeynep Arslan Sargın

spot

Katalog Anlaşmalı Kurumlar Anlaşmalı Kurumlar Google Map