facebook twitter Mail youtube diller tr diller 432 8 diller_de diller_ru sanal tur

Radyoloji

Bilgisayarlı Tomografi

Bilgisayarlı Tomografi (CT) X ışınları ile, vücudu ince kesitler alarak (3-10 mm) inceleyen bir görüntüleme tekniğidir. Tek bir nefes tutma süresinde (15-20 saniye) tüm vücut, kesitler halinde görüntülenmekte; aralıksız alınan kesitler bilgisayarda işlenerek detaylı anatomi değerlendirilebilmektedir. BT özellikle gögüs kafesi ve batın içi görüntülemelerde yaygın kullanılmaktadır. Kafa içi travmaları, kanamalar gibi acil durumlarda ve kemik yapıların değerlendirilmesinde avantajlıdır.

Manyetik Rezonans

Manyetik Rezonans Görüntüleme büyük mıknatıslarda oluşturulan güçlü manyetik alan içinde radyodalgaları kullanılarak belirli anatomik yapıları görüntülemek ve sağlıklı ve hastalıklı dokular arasındaki farklılıkları saptamak için kullanılan tıbbi bir tekniktir. Bu özelliğiyle küçük bebeklerde ve hamilelerde dahi(hamileliğin ilk üç ayında kesin gereklilik olmadıkça uygulanmaz) tanısal amaçla kullanılabilen bir yöntemdir. MR'da Radyasyon yoktur,manyetik alan ile vücuttaki proton atomları, hidrojen çekirdekleri uyarılır.

Ekstra : Metalla etkileşimlileri; vücudunda metal protez olanlar, kalp pili olanlar, göz içinde yabancı cisim bulunanlar, ya da ateşli silah yaralanması geçirmiş olanların MR'a girmeleri sakıncalıdır(Hayati tehlike doğurur).

MAMMOGRAFİ

Erken tanı meme kanserinin tedavisinde hayat kurtarıcıdır. Mammografi meme filmini çeken ve çekim sırasında düşü doz X ışını kullanan özel bir görüntüleme yöntemidir. Meme kanserinin erken tanısında mammografi altın standarttır. 40 yaşından itibaren 1 veya 2 yılda 1 kez mammografi çekilmesi önerilmektedir. Meme dokusunun yoğunluğu nedeniyle genç bayanlara ek olarak ultrasonografi incelenmeside yapılmalıdır.

KEMİK DANSİTOMETRİ(DEXA)

Kemik mineral kaybını ve osteoporoz (kemik erimesi) derecesini saptayan düşük doz X ışını kullanan özel bir görüntüleme yöntemidir. Çekimler yaklaşık 5-10 dakika içerisinde yapılır.Dexa yaşa bağlı olmaksızın kemiklerin kırılganlık riskini ortaya koyan çabuk ve ağrısız bir işlemdir. Sıklıkla en riskli bölgeler olan alt omurga ve kalça ölçümleri yapılır. Gerektiğinde tüm vücut değerlendirmeleri eklenir. Osteoporoz risk faktörleri olan (menepoz sonrası, 50 yaş üstü, sigara ve alkol kullanımı, düşük fiziksel aktivite, kortizon içeren ilaçlar ve daha önceki kemik kırığı hikayesi) bireylerde DEXA kesinlikle önerilmektedir.

spot

Katalog Anlaşmalı Kurumlar Anlaşmalı Kurumlar Google Map