facebook twitter Mail youtube diller tr diller 432 8 diller_de diller_ru sanal tur

Uzm.Dr. Ayşe AYNALİ

Uzm.Dr.Ayşe AYNALİ, 1978 yılında İzmir'de doğmuştur. Evli ve iki çocuk annesidir.

Mesleki Deneyimleri

2017-Halen ÖZEL AKDENİZ ŞİFA HASTANESİ Antalya/TÜRKİYE
2013-2017 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Isparta/TÜRKİYE
2011-2013 ISPARTA DEVLET HASTANESİ - Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Isparta/TÜRKİYE
2004-2006 KEÇİBORLU DEVLET HASTANESİ - Pratisyen Hekim Isparta/TÜRKİYE
2003-2004 KURTULUŞ SAĞLIK OCAĞI - Pratisyen Doktor Isparta/TÜRKİYE

Eğitimler

2006-2010 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - Tıp Fakültesi Isparta/TÜRKİYE
1995-2002 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Isparta/TÜRKİYE

Üyelikleri, Kongre, Konferans, Seminer vb. Katılımları

 1. KLİMUD (Üyelik)
 2. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Derneği (Üyelik)
 3. Antalya Tabip Odası (Üyelik)
 1. Bilimsel Çalışmalarının Listesi

 1. SCI (Science Citation Index), tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vak’a takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleleri

 1. a) Yavuz L, Aynali G, Aynali A, Alaca A, Kütük S, Ceylan BG. The Effects Of Adjuvant IgM-Enriched Immunoglobulin Therapies For Sepsis Induced Multiple Organ Dysfunction Syndrome On Mortality Rate And Renal Function: A Retrospective Analysis Of 118 ICU Patients. . The Journal of International Medical Resarch. 2012;40(3):1166-74.

 1. b) Aynali A, Kaya S, Aridogan B C, Cetin E S, Tas T. Investigation of Virulence Factors and Determination of Antifungal Susceptibilities of Candida Strains Isolated at Suleyman Demirel University Hospital. Acta Medica Mediterranea. 2014; 30: 391-5

 1. c) Cicioğlu Arıdoğan B, Aynali A, Kaya S, Önal S, Sesli Çetin E. Comparison of HCV core antigen and anti-HCV with HCV RNA results. African Health Sciences 2014;14(4):816-20

 1. d) Dirican N, Dirican A, Sen O, Aynali A, Atalay S, Bircan HA, Öztürk Ö, Erdoğan S, Cakir M, Akkaya A. Thiol/disulfide homeostasis: A prognostic biomarker for patients with advanced non-small cell lung cancer? Redox Rep. 2015 Jul 22.

 1. e) Aynali A, Cicioğlu Arıdoğan B, Neşelioğlu S, Erel Ö. The Comparison of Antinuclear Antibody Positivity and Thiol/disulfide Levels.

 1. f) Demirci S, Aynalı A, Demirci Kadir, Demirci S, Cicioğlu Arıdoğan B. The Serum Levels of Resistin and Its Relationship with Other Proinflammatory Cytokines in Patients with Alzheimer’s Disease. Clinical Psychopharmacology and Neuroscience 2017;15(1):59-63

II- SCI (Science Citation Index), tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vak’a takdimi ve özet türünden makaleleri

 1. a) Aynali G, Aynali A, Yarıktaş M, Kaya S, Yasan H, Myiasis of Tracheotomy Wound Caused by Lucilia Sericata: A Rare Case Report From Turkey. Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(6):1729-31

III- SCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vak’a takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler

 1. a) Çetin ES, Aynali A, Öztürk T, Özseven A, Kaya K. Mikobakterilerin klinik örneklerden izolasyonunda Löwenstein-Jensen besiyeri kültürü ve Bactec Mycobacterium Growth Indicator Tube 960 sisteminin deðerlendirilmesi. S.D.Ü. Tıp Fak. Derg. 2012;19(1):161-165

 1. b) Kaya S, Ergün A, Aynali A, Öztürk T, Özseven A, Çetin ES, Cicioğlu BA. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Parazitoloji Laboratuvarına Başvuran Hastalarda Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı. D.Ü. Tıp Fak. Derg.

 1. c) Aynali G, Özkan M, Aynali A, Ceyhan B, Armağan H, Yarıktaş M, Doğan M. What are the effects of serum vitamin B12, folic acid and hemoglobin levels to formation of recurrent minor aphthous stomatitis? KBB İhtisas 2013

 1. d) Ergün AG, Öztürk T, Çiftçi E, Aynali A, Önal S, Kaya S. Gebelerde toxoplasma gondii seropozitifliğinin ve IgG-Avidite sonuçlarının değerlendirilmesi S.D.Ü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2013;4(3):91-4

 1. e) Kaya S, Ergün AG, Aynali A, Öztürk T, Önal S, Arıdoğan BC. Dışkı örneklerinde rotavirus pozitifliği ve mevsimsel sıklığının incelenmesi. SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2013;4(2):54-6
 2. f) Önal S, Çiftçi E, Aynali A, Tola HT. Alerjik çocuk olgularda özgül immunoglobulin düzeyleri ile alerjenlerin belirlenmesi ve total IgE, IgA, IgM ve IgG değerleri. SDÜ Tıp Fak. Derg. 2014;21(3):84-87

 1. g) Erkol İnal E, Aynali A, Çanak S, Ergün AG, Yener M, İnal S, Kaya S. The Impacts of Helicobacter Pylori Antigen Positivity on Ankylosing Spondylitis. Journal of Clinical and Analytical Medicine 2014

 1. h) Aynali A, Cicioğlu Arıdoğan B, Tola EN, Önal S, Sesli Çetin E. Seropositivity Rates of Cytomegalovirus Among Women in Isparta Region. Journal of Clinical and Analytical Medicine 2015

ı) Aynalı A, Çiftçi E, Arıdoğan BC, Çetin ES, Kaya S, Önal S, Öztürk T. Evaluation of viral load distribution of HBV DNA positive patients at Suleyman Demirel University Hospital. J. Exp. Clin. Med. 2015; 32(4): 147-149

 1. i) Sandal G, Çetin H, Özen M, Aynali A. Bir Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Acinetobacter Junii Mini Epidemisi: Risk Faktörleri ve Kontrol Prosedürleri. The Journal of Pediatric Research 2015;2(4):206-11

 1. j) Aynali A, Cicioğlu Arıdoğan Buket, Tola EN, Önal S, Sesli Çetin E. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne başvuran doğurganlık çağındaki kadınlarda gözlenen anti-Toxoplasma IgM ve IgG seropozitifliği.Turk Hij Den Biyol Derg 2016; 73(1): 33 - 38

 1. k) Aynali A, Cicioğlu Arıdoğan B, Tola EN, Önal S, Sesli Çetin E. Doğurganlık Yaş Grubundaki Kadınlarda Rubella IgM ve IgG Seroprevalansı. SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2016;7(1):9-12

 1. h) Aynali A, Cicioğlu Arıdoğan B, Ergün AG, Sesli Çetin E, Kaya S, Çarsancaklı SA. The Prevalence and Patterns of Allergic Sensitization in Isparta, Turkey. J Clin Anal Med 2016;1(suppl 1): 14-8

ı) Aynali A, Cicioğlu Arıdoğan B, Nurlu Temel E, Çarsancaklı SA, Sesli Çetin E. Bir üniversite hastanesinde çalışılan örneklerde HBs Ag, Anti-HCV, Anti-HIV seropozitiflik oranları. Genel Tıp Derg 2016;26(4):106-108

 1. i) Dirican N, Aynali A, Cakir M, Atalay S, Bircan HA, Ozturk O, Akkaya A. Soluble Urokinase Plasminogen Activator Receptor (suPAR) in the Diagnosis of Pulmonary Embolism. J Clin Anal Med 2017;8(1): 6-9

 1. j) Kidir V, Aynali A, Altuntas A, Inal S, Aridogan B, Sezer MT. Telomerase activity in patients with stage 2–5D chronickidney disease. Nefrologia 2017

 1. SCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vak’a takdimi ve özet türünden yayınları

 1. a) Armağan HH, Tomruk Ö, Kıldıran M, Aynali G, Aynali A. Rinoserebral Mukormikoz:Acil Serviste Nadir Teşhis; Olgu Sunumu. Journal of Clinical and Analytical Medicine 2015

 1. b) Dirican N, Pınar M, Erturk S, Aynali A, Atalay Ş, Çakır M. Nontuberculous Mycobacterial Infection in a Patient Diagnosed with Ankylosing Spondylitis. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine 2016;193

 1. Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vak’a takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler

 1. a) Çetin ES, Güneş H, Aynali A, Kaya S, Arıdoğan BC, Demirci M: Makrolid-linkozamid-strepto-gramin B direnci gözlenen klinik stafilokok izolatlarında fusidik asidin in-vitro aktivitesinin değerlendirilmesi. ANKEM Derg 2008;22(2):59-63.

 1. b) Çetin ES, Demirci S, Aynali A, Aşçı S, Arıdoğan BC. Bir Yoğun Bakım Ünitesinde Ambu Kaynaklı Pseudomonas aeruginosa ile Hastane İnfeksiyonu. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2009;16(1):25-7

 1. c) Çetin ES, Aynali A, Demirci S, Aşçı S, Arıdoğan BC. Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalardan İzole Edilen Hastane İnfeksiyonu Etkenleri. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2009;62(1):13-7.

 1. d) Sesli Çetin E, Öztürk T, Çiftçi E, Aynali A, Cicioğlu Arıdoğan B. Stafilokok suşlarının teikoplanin duyarlılığının değerlendirilmesinde seçilen yöntem ve/veya değerlendirme standartları sonuçlarımızı etkiliyor mu? ANKEM Derg 2016;30(2):42-47

 1. VI. Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vak’a takdimi ve özet türünden yayınlar

VII. Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vak’a takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler

 1. a) Aynali G, Aynali A. Grip ve Güncel Tedavi Yaklaşımları. Actual Medicine Aylık Sağlık Dergisi. 2011;19(8):14-7.

VIII- Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan: Özet metin olarak yayımlanan bildiri

 1. a) Çetin ES, Güneş H, Aynali A, Kaya S, Arıdoğan BC, Demirci M. In vitro effect of fusidic acid on staphylococcus strains with macrolid-lincosamid-streptogramin B resistance. European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. Barcelona-Spain, 19-22 April 2008, p591, s141

 1. b) Çetin ES, Demirci S, Aynali A, Aşçı S, Arıdoğan BC. Contaminated ambu-bag associated hospital-acquired infection with pseudomonas aeruginosa in an intensive care unit. XII. International Congress of Bacteriology and Applied Microbiology. Istanbul-Turkey, 5-9 August 2008, p421, s230

 1. c) Erturan I, Gonen I, Ceyhan AM, Kazanoglu O, Aynali A, Ciris IM, Akkaya VB. A case of a cellulitis-like cutaneous facial leishmaniasis. The 5th Eurasia Congress of Infectious diseases. 15-18 May 2013, Tirana, Albania.

 1. d) Gonen I, Umul M, Kaya O, Aynali A, Altuntas A, Sesli Cetin E, Akcam FZ. A rare urinary tract infection agent in a renal transplant patient: Oligella ureolytica. The 5th Eurasia Congress of Infectious diseases. 15-18 May 2013, Tirana, Albania.

 1. e) Gonen I, Kaya O, Aynali A, Altuntas A, Sözen H, Şenol N, Akcam FZ. A rare of MRSA subdural empyema succesfully treated with linezolid. The 5th Eurasia Congress of Infectious diseases. 15-18 May 2013, Tirana, Albania.

 1. f) Aynali A, Aynali G. The role of oxidative stress and antioxidants in the allergic rhinitis. 5th International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress Focus on: Calcium Signaling and TRP Channels. 9-12 September 2014. Isparta,Turkey,p172,s417.

 1. g) Sezer MT, Kidir V, Aynali A, Altuntas A, Inal S, Arıdogan BC. Telomerase Activity in Patients with Stage 2-5 Chronic Kidney Disease. J Am Soc Nephrol 26: 2015

 1. h) Demirci S, Aynali A, Demirci K, Demirci S, Cicioğlu Arıdoğan B. The serum levels of resistin and its relationship with other proinflammatory cytokines in patients with Alzheimer’s disease. 3rd International Molecular Immunology & Immunogenetcs Congress (MIMIC-III). 27-30 April 2016, Antalya, Turkey.

ı) Erturan I, Aynali A, Kocabey Uzun S. Investigation of CD4+, CD25+ and CD4+, CD25- T cell phenotypes in patients with recalcitrant warts. 3rd International Molecular Immunology & Immunogenetcs Congress (MIMIC-III). 27-30 April 2016, Antalya, Turkey.

 1. j) Dirican N, Aynali A, Cakir M, Atalay S, Bircan HA, Ozturk O, Akkaya A. Soluble urokinase plasminogen activator receptor (suPAR) in the diagnosis of pulmonary embolism. 3rd International Molecular Immunology & Immunogenetcs Congress (MIMIC-III). 27-30 April 2016, Antalya, Turkey.

IX- Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan: Özet metin olarak yayımlanan bildiri

 1. a) Aynali G, Aynali A, Yarıktaş M, Kaya S, Yasan H. Trakeotomi yarasında myazis. 32. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi. Antalya, 2010. Özet syf.

 1. b) Özkan M, Aynali G, Aynali A, Yarıktaş M. Kronik Hepatit B Hastasında Pegile İnterferon Alfa Tedavisi İle Gelişen Ani İşitme Kaybı Olgusu. 33. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi. Antalya, 2011. Özet syf. 192 (P85).

 1. c) Taş T, Kılınç O, Aynali A, Güneş H, Çetin ES, Kaya S. Isparta bölgesinde 8-15 yaş arası gönüllülerde boğaz kültürleerinin incelenmesi ve Bordetella pertussis taşıyıcılığının araştırılması. XXXIII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi. Bodrum,21-25 Ekim 2008, p85, s736

 1. d) Arıdoğan BC, Aynali A, Kaya S, Önal S, Çetin ES. HCV Core Antijen (Ag) Tayininin HCV enfeksiyon tanısındak yeri. XXXV. Türk Mikrobiyoloji Kongresi. Kuşadası, 3-7 Kasım 2012, p181, s308

 1. e) Aynalı A, Çiftçi E, Arıdoğan BC, Çetin ES, Kaya S, Önal S, Öztürk T. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi HBV-DNA Sonuçlarının Değerlendirilmesi.8. Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi. Ankara,2014. p121, s135

 1. f) Aynalı A, Öztürk T, Arıdoğan BC, Çetin ES, Önal S, Çiftçi E, Kaya S.Yayma Negatif Örneklerde Tüberküloz Tanısında Gerçek Zamanlı PCR Yönteminin Performansının Değerlendirilmesi.8. Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi.Ankara, 2014. p037, s103-4

 1. g) Aynali A, Arıdoğan BC, Tola EN, Önal S, Çetin ES. Isparta İli ve Çevresindeki Kadınlarda Toxoplasma Seroprevalansı. XXXIV. Türk Mikrobiyoloji Kongresi,Antalya, 12-16 Kasım 2014, P322, S351

 1. h) Aynali A, Arıdoğan BC, Tola EN, Önal S, Çetin ES. Isparta İli ve Çevresindeki Kadınlarda Rubella Duyarlılığı. XXXIV. Türk Mikrobiyoloji Kongresi,Antalya, 12-16 Kasım 2014, P323, S352

ı) Aynali A, Arıdoğan BC, Tola EN, Önal S, Çetin ES.Isparta Yöresindeki Kadınlarda Sitomegalovirüs Seropozitiflik Oranları. XXXIV. Türk Mikrobiyoloji Kongresi,Antalya, 12-16 Kasım 2014, P324, S352-3

 1. i) Aynali A, Arıdoğan BC, Ergün AG, Çetin ES, Kaya S, Önal S. Isparta'da Görülen Alerjik Duyarlılaşma Paternleri ve Sıklığı. XXXIV. Türk Mikrobiyoloji Kongresi,Antalya, 12-16 Kasım 2014, P210, S278 2014 15

 1. j) Aynali A, Arıdoğan BC, Temel EN, Önal S, Çetin ES. HBs Ag, anti-HCV, anti- HIV seropozitifliği. XXXIV. Türk Mikrobiyoloji Kongresi,Antalya, 12-16 Kasım 2014, P327, S354

 1. k) Önal S, Tola EN, Çiftçi E, Aynali A, Arıdoğan BC. Servikal Örneklerde Human Papillomavirüs Sıklığı ve Genotip Dağılımı. XXXIV. Türk Mikrobiyoloji Kongresi,Antalya, 12-16 Kasım 2014, P274, S319

 1. l) Erkol İnal E, Aynali A, Kılınç T, Neşelioğlu S, Erel Ö. Ankilozan Spondilit ile Thiol/disulphide Homeostasisi Arasındaki İlişkiler. 25. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi,Antalya. 22– 26 Nisan 2015. P47, S234.

 1. m) Erkol İnal E, Aynali A, Çanak S, Ergün AG, Yener M, İnal S, Kaya S. Helicobacter pylori Antijen Pozitivitesinin Ankilozan Spondilit Üzerine Etkileri.25. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi,Antalya. 22– 26 Nisan 2015. P603, S849.

 1. n) Ilgın Y, Şenol A, Savaş HB, Armağan İ, Bayram D, Çiftçi E, Aynali A, Mermi Ceyhan B, Koçkar CM. Deneysel Akut Pankreatitte Thymoquinone’nin Koruyucu Etkisi. 32.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, Antalya. 25-29 Kasım 2015. P315, S333.

 1. o) Aynali A, Aridogan BC, Neselioglu S, Erel O. Antinukleer Antikor Pozitifligi ve Tiyol / disulfid Duzeylerinin Karsilastirilmasi. 3. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya. 18-22 Kasim 2015. P267, S295-296.

ö) Aynali A, Aridogan BC, Neselioglu S, Erel O. Brucella Seropozitifliginde Serum Tiyol/disulfid Seviyelerinde Gozlenen Degisimler. 3. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya. 18-22 Kasim 2015. P253, S285-286.

 1. p) Aynali A, Erturan I, Adiloglu AK, Ceyhan AM. Behcet Hastaligi ile Herpes Simpleks Virus Tip 1, Herpes Simpleks Virus Tip 2 ve Human Herpes Virus Tip 6 Birlikteligi. 3. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya. 18-22 Kasim 2015. P373, S350-351.

 1. r) Cetin ES, Ozturk T, Ciftci E, Aynalı A, Aridogan BC. Klinik Stafilokok Izolatlarinin Teikoplanin Duyarliliginin Degerlendirilmesinde Secilen Yontem Ve Degerlendirilme Standartlari Sonuclarimizi Etkiliyor mu? 3. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya. 18-22 Kasim 2015. P132, S222.

 1. Sertifikalar

2-3.11.2012 Mikoloji laboratuvarında tanımlama kursu

31.05.2014 Virüs hastalıklarının serolojik tanısı

18-19.11.2015 Uygulamalı flow cytometry kursu

III. Diğer

SDÜ 2. Uluslarası Tıp Öğrenci Kongresinde oturum başkanlığı 2014

5th International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress Focus on: Calcium Signaling and TRP Channels (session chairmen) 2014

AYŞE AYNALİ 001
email E-MAİL
randevu Randevu Al
214864 Danış

spot

Katalog Anlaşmalı Kurumlar Anlaşmalı Kurumlar Google Map