facebook twitter Mail youtube diller tr diller 432 8 diller_de diller_ru sanal tur

Yoğun Bakım Üniteleri

1.Cerrahi Yoğun Bakım

Yoğun Bakım Ünitemiz hastaya her türlü monitorizasyonun yapılıp takip edildiği ve gerektiğinde kullanılan suni solunum cihazları ile donatılmıştır.

Özellikle respiratör (solunum destek cihazı) ve monitör teknolojisindeki gelişmelere ek olarak, yoğun bakım ünitelerinin anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanlık alanına girmesinden sonra, bu ünitelerdeki tıbbi hizmetler hastaların tedavilerinde önem kazanmıştır.

2. Dahili Yoğun Bakım

Yoğun Bakım Ünitemiz hastaya her türlü monitorizasyonun yapılıp takip edildiği ve gerektiğinde kullanılan suni solunum cihazları ile donatılmıştır.

Özellikle respiratör (solunum destek cihazı) ve monitör teknolojisindeki gelişmelere ek olarak, yoğun bakım ünitelerinin anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanlık alanına girmesinden sonra, bu ünitelerdeki tıbbi hizmetler hastaların tedavilerinde önem kazanmıştır.

3. Koroner Yoğun Bakım

Yoğun Bakım Ünitemiz hastaya her türlü monitorizasyonun yapılıp takip edildiği ve gerektiğinde kullanılan suni solunum cihazları ile donatılmıştır.

Özellikle respiratör (solunum destek cihazı) ve monitör teknolojisindeki gelişmelere ek olarak, yoğun bakım ünitelerinin anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanlık alanına girmesinden sonra, bu ünitelerdeki tıbbi hizmetler hastaların tedavilerinde önem kazanmıştır.

4. Yenidoğan Yoğun Bakım

17 yatak kapasitesine sahip yeni doğan bakım ünitemiz, 4 hekimimiz aracılığıyla yoğun bakım ihtiyacı olan bölgemizdeki tüm bebeklere gerekli desteği sağlamaktadır. Güncel bilgiler ışığında, modern tıbbi donanımıyla bebekleri kısa sürede ailelerine kavuşturmaktadır.
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde;

1.Solunum Cihazına bağlı hasta izlenmesi
2.Kan değişimi
3.Fototerapi
4.Perkutan kateter uygulamaları
5.Total Parenteral Nutrisyon
6.Toraks Tüpü Takılması
7.EKO
8.USG
9.Retinopati muayenesi
10.30 Haftanın altındaki premature bebeklerin izlem, bakım ve tedavisi yapılmaktadır.

spot

Katalog Anlaşmalı Kurumlar Anlaşmalı Kurumlar Google Map